Public contract: ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 5998
System number: P23V00000208
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 13.07.2023
Tender submit to: 22.09.2023 23:00

Title, type and description of public contract

 • Title: ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu studentských kolejí. Stavba bude i nadále sloužit jako ubytovací zařízení - studentské koleje. Bude provedena přístavba rampy pro bezbariérový přístup, rekonstrukce venkovních chodníků a upravení vstupního schodiště s podestou. Budou zrušeny balkony, římsy a lodžie a provedena rekonstrukce vnějšího obvodového pláště budovy se zateplením. Dále budou provedeny stavební úpravy za účelem změny vnitřních dispozic stávajících sociálních zařízení a ubytovacích buněk, dostavby sociálních zařízení do jednolůžkových pokojů. Budou provedeny nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, ÚT a elektroinstalace – silnoproudé i slaboproudé rozvody, počítačové sítě a systémy zabezpečení.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 166 838 350 Kč without VAT

Place of performance

 • Plzeň-město

Contracting authority

 • Official name: Západočeská univerzita v Plzni
 • CRN: 49777513
 • Postal address:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň
 • Name of the department: OPR

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance