Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň
Odesílatel Štěpán Mátl
Organizace odesílatele Západočeská univerzita v Plzni [IČO: 49777513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.09.2023 15:04:22
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace - č. 8

viz přílohy
Odpověď na dotaz č. 17
Změna soupisu prací - doplněn dodatek č. 3
TEchnická specifikace akustických panelů
prodloužení lhůty pro podání nabídky do 21.9.2023 10:00 hod


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 8 - odpovědi na dotaz č. 17, D3 soupisu prací, termín otevírání 21.9..pdf (518.97 KB)
- Příloha č. 3 -Soupis prací - Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (stav k 6.9.2023 - vysv. ZD č. 8) - vč. D1, D2, D3.xlsx (916.15 KB)
- Akustické panely a obklady školka Baarova 36.docx (15.21 KB)