Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace a autorský dozor pro stavbu „ZČU - Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1 a Klatovská tř. 51 v Plzni“
nadlimitní Příjem nabídek 23.11.2022 03.01.2023 10:00
Úklid pro ZČU - Hradební 22, Cheb (2023 – 2026)
podlimitní Hodnocení 11.11.2022 01.12.2022 10:00
Zajištění ostrahy objektu ZČU v Chebu (2023 – 2026)
podlimitní Hodnocení 03.11.2022 23.11.2022 10:00
Obnova infrastruktury JIS pro ZČU (2022)
VZ malého rozsahu Zadávání 27.10.2022 11.11.2022 10:00
Licence Microsoft Academic Select Plus pro ZČU (2023)
nadlimitní Hodnocení 21.10.2022 25.11.2022 10:00
Komplexní pojištění ZČU v Plzni (2023 - 2025)
nadlimitní Vyhodnoceno 29.09.2022 21.10.2022 10:00
ZČU – Revitalizace části kampusu Západočeské univerzity v Plzni, Borská pole, Univerzitní ul., Plzeň – studie a projektová dokumentace
nadlimitní Hodnocení 26.09.2022 25.11.2022 10:00
Zařízení pro testování servopohonů
mimo režim ZZVZ Zadávání 08.09.2022 26.09.2022 10:00
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem bezpilotního letadla (2023-2025)
VZ malého rozsahu Zadávání 02.08.2022 17.08.2022 10:00
všechny zakázky