Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava šaten a soc. zařízení – tělocvičny Bolevecká 30
podlimitní Příjem nabídek 15.06.2021 02.07.2021 10:00
Terasové markýzy na FDULS
mimo režim ZZVZ Zadávání 10.06.2021 21.06.2021 10:00
Schvalovací workflow e-learningového systému Moodle pro ZČU (2021)
VZ malého rozsahu Zadávání 03.06.2021 18.06.2021 10:00
Zajištění servisu výtahů pro ZČU (2021 - 2025)
podlimitní Hodnocení 13.05.2021 07.06.2021 10:00
Transformátor pro kompenzaci (3.vyhlášení)
mimo režim ZZVZ Zadávání 29.04.2021 07.05.2021 10:00
všechny zakázky