Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nástroje pro tvorbu matematických modelů a jejich simulaci založené na jazyce Modelica
nadlimitní Příjem nabídek 19.04.2017 09.05.2017 09:00
Stavební úpravy rektorátu ZČU
podlimitní Příjem nabídek 13.04.2017 11.05.2017 09:00
Gastro zařízení, rozšíření výdejních míst menzy, Univerzitní 12
podlimitní Příjem nabídek 11.04.2017 02.05.2017 10:00
Výměna řídícího systému poslucháren FEL ZČU
podlimitní Příjem nabídek 07.04.2017 05.05.2017 08:00
ZČU – Přístavba menzy Bory – Univerzitní 12, Plzeň
podlimitní Příjem nabídek 05.04.2017 10.05.2017 09:00
Projektová dokumentace na zateplení objektu Univerzitní 22 (II.)
podlimitní Hodnocení 03.04.2017 25.04.2017 09:00
Mytí oken pro ZČU v Plzni v roce 2017, rámcová dohoda
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2017 21.04.2017 09:00
Stěhovací práce pro ZČU v Plzni v roce 2017, rámcová dohoda
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.03.2017 10.04.2017 09:00
Výměna oken Kollárova 19
podlimitní Hodnocení 28.02.2017 24.03.2017 10:00
Svařovací zařízení (III.)
podlimitní Hodnocení 28.02.2017 17.03.2017 09:00
Experimentální výkonový polovodičový měnič 1,35MVA
podlimitní Vyhodnoceno 15.02.2017 03.03.2017 09:00
Zajištění úklidových prací pro vybrané objekty Západočeské univerzity v Plzni
nadlimitní Hodnocení 10.02.2017 21.03.2017 09:00
Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro ZČU (II.)
nadlimitní Zadávání VZ 15.12.2016 20.01.2017 10:00
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na ČMKBK (2016)
nadlimitní Zadávání VZ 26.07.2016
Dodávky čisticích prostředků a hygienických potřeb
nadlimitní Zadávání VZ 15.01.2014 05.03.2014 09:30
všechny zakázky