Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Řídicí systémy s FPGA moduly
VZ malého rozsahu Zadávání 08.11.2019 29.11.2019 10:00
Prodloužení licence Mathematica
mimo režim ZZVZ Zadávání 31.10.2019 19.11.2019 08:00
Praní prádla pro provozy Západočeské univerzity v Plzni pro rok 2020
VZ malého rozsahu Zadávání 24.10.2019 12.11.2019 10:00
Rozšíření 3D high-speed correlation systemu
podlimitní Hodnocení 14.10.2019 31.10.2019 10:00
Uzavření rámcové dohody na dodávku technických plynů
VZ malého rozsahu Zadávání 14.10.2019 07.11.2019 10:00
High Speed Load Drives
VZ malého rozsahu Zadávání 03.10.2019 18.10.2019 10:00
Klimatizace rektorátu ZČU
nadlimitní Hodnocení 03.10.2019 14.11.2019 10:00
UHV kufr pro transport vzorků s vertikálním použitím (v ultravysokém vakuum 2x10-10 mbar)
VZ malého rozsahu Zadávání 01.10.2019 24.10.2019 10:00
Komplexní pojištění ZČU v Plzni
nadlimitní Vyhodnoceno 05.09.2019 01.10.2019 15:00
ZU - rekonstrukce objektu Klatovská 51/Chodské náměstí 1 - projektová dokumentace
nadlimitní Příjem nabídek 04.09.2019 13.12.2019 12:00
SESTAVA PRO MĚŘENÍ PROSTOROVÉHO NÁBOJE V PLOCHÝCH VZORCÍCH
VZ malého rozsahu Zadávání 16.07.2019 09.08.2019 10:00
všechny zakázky