Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZU – Rozšíření MŠ Baarova 36, Plzeň
podlimitní Příjem nabídek 30.03.2020 16.04.2020 10:00
ZU – 3. etapa rekonstrukce objektů KL, CH – novostavba tělocvičny Klatovská 51- studie
nadlimitní Příjem nabídek 27.03.2020 05.05.2020 10:00
Kovové prášky pro 3D tisk
nadlimitní Příjem nabídek 27.03.2020 05.05.2020 12:00
Výukový model spalovací turbíny
mimo režim ZZVZ Zadávání 26.03.2020 06.04.2020 12:00
ZU - revitalizace objektu VŠ koleje Máchova 20, Plzeň
podlimitní Příjem nabídek 25.03.2020 26.05.2020 10:00
Knižní skenery
mimo režim ZZVZ Zadávání 13.03.2020 06.04.2020 10:00
Systém propojení elektromotorů pro ZČU (2020)
podlimitní Hodnocení 10.03.2020 27.03.2020 10:00
RTG přístroj pro kontrolu a měření s CT
podlimitní Vyhodnoceno 03.03.2020 19.03.2020 10:00
Rekonstrukce předloženého schodiště rektorátu
podlimitní Hodnocení 27.02.2020 16.03.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku tyčí, trubek a přířezů z desek z materiálu hliníkový bronz (2020)
podlimitní Vyhodnoceno 24.02.2020 23.03.2020 10:00
Telekomunikační služby pro ZČU (2020)
nadlimitní Vyhodnoceno 17.01.2020 21.02.2020 10:00
všechny zakázky