Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění servisu výtahů pro ZČU v Plzni
podlimitní Příjem nabídek 28.04.2017 09.06.2017 09:00
Nástroje pro tvorbu matematických modelů a jejich simulaci založené na jazyce Modelica
nadlimitní Hodnocení 19.04.2017 09.05.2017 09:00
Stavební úpravy rektorátu ZČU
podlimitní Hodnocení 13.04.2017 11.05.2017 09:00
Výměna řídícího systému poslucháren FEL ZČU
podlimitní Vyhodnoceno 07.04.2017 05.05.2017 08:00
Projektová dokumentace na zateplení objektu Univerzitní 22 (II.)
podlimitní Vyhodnoceno 03.04.2017 25.04.2017 09:00
Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro ZČU (II.)
nadlimitní Zadávání VZ 15.12.2016 20.01.2017 10:00
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na ČMKBK (2016)
nadlimitní Zadávání VZ 26.07.2016
Dodávky čisticích prostředků a hygienických potřeb
nadlimitní Zadávání VZ 15.01.2014 05.03.2014 09:30
všechny zakázky