Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZU - Rekonstrukce otvorových výplní svislého vnějšího obvodového pláště objektu knihovny Univerzitní 18 – část objektu dokončená v r. 2001
podlimitní Hodnocení 27.03.2019 17.04.2019 10:00
Produkty Oracle 2019
nadlimitní Příjem nabídek 19.03.2019 18.05.2019 10:00
Produkty Oracle 2019 – část 1 - ODI, EE, OLAP, PEE, SE2
nadlimitní Příjem nabídek 19.03.2019 18.05.2019 10:00
Rekonstrukce a modernizace objektu ZČU Veleslavínova 42, Plzeň pro Fakultu pedagogickou a NTC – další etapy
podlimitní Vyhodnoceno 19.03.2019 15.04.2019 10:00
ZU - Rekonstrukce hlavních rozvodů vody v objektu U22
podlimitní Hodnocení 12.03.2019 29.03.2019 10:00
ZU - Stavební úpravy a modernizace interiéru 7.N.P. v objektech UL a UK, soubor objektů Univerzitní 22
podlimitní Vyhodnoceno 11.03.2019 28.03.2019 10:00
Rekonstrukce energetického zařízení pro budovy ZČU
podlimitní Vyhodnoceno 08.03.2019 27.03.2019 10:00
Výroba a vysílání videosekvencí (II.)
nadlimitní Hodnocení 22.01.2019 13.02.2019 09:00
Svoz a likvidace nebezpečného a ostatního odpadu pro ZČU
nadlimitní Hodnocení 11.12.2018 15.01.2019 10:00
všechny zakázky