Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava svislých rozvodů vody a kanalizace včetně sociálního zázemí pokojů – VŠ kolej Bolevecká 30-32, L2, Plzeň (2. vyhlášení)
podlimitní Příjem nabídek 30.06.2022 21.07.2022 10:00
Vnitřní žaluzie do oken – VŠ kolej L1-L2, Bolevecká 30-32, Plzeň
mimo režim ZZVZ Zadávání 21.06.2022 13.07.2022 10:00
Domácí spotřebiče pro potřeby kolejí a menz
mimo režim ZZVZ Zadávání 10.06.2022 01.07.2022 10:00
ZČU, Univerzitní 22, Plzeň – chlazení serverovny UL011
podlimitní Vyhodnoceno 06.06.2022 23.06.2022 10:00
Zajištění ostrahy objektů ZČU v Plzni (2023-2025)
nadlimitní Hodnocení 01.06.2022 04.07.2022 10:00
Numerické simulace flutteru turbinových lopatek v kaskádě s vlhkým vzduchem pomocí ANSYS CFX
podlimitní Hodnocení 16.05.2022 02.06.2022 10:00
Domácí spotřebiče VŠ kolej Máchova 20, Plzeň rozděleno na části
mimo režim ZZVZ Zadávání 15.02.2022 23.03.2022 10:00
všechny zakázky