Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Autobusová přeprava osob pro ZČU (2021)
mimo režim ZZVZ Zadávání 27.11.2020 08.01.2021 10:00
Stěhovací práce pro ZČU v Plzni v roce 2020 II
mimo režim ZZVZ Zadávání 27.11.2020 09.12.2020 10:00
Zajištění pohotovosti pro budovy ZČU (2021-2022)
VZ malého rozsahu Zadávání 23.11.2020 07.12.2020 10:00
Snímač kroutícího momentu do 180.000 ot/min
mimo režim ZZVZ Zadávání 18.11.2020 30.11.2020 10:00
Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň – rekonstrukce otvorových výplní svislého vnějšího obvodového pláště objektu
podlimitní Hodnocení 03.11.2020 24.11.2020 10:00
Vybavení pro analýzu, simulování a emulování průmyslových sběrnic
mimo režim ZZVZ Zadávání 30.10.2020 11.11.2020 10:00
Praní prádla pro provozy Západočeské univerzity v Plzni r.2021
VZ malého rozsahu Zadávání 14.10.2020 29.10.2020 10:00
Ultrazvukové svařovací zařízení / Ultrasonic welding equipment
mimo režim ZZVZ Zadávání 13.10.2020 05.11.2020 10:00
Zásobník vakua
VZ malého rozsahu Zadávání 07.09.2020 24.09.2020 10:00
všechny zakázky