Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513
Předchozí profil(y) zadavatele: https://profilzadavatelezapadoceskauniverzitavplzni49777513.allycon.eu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Externí finanční audit projektů ZČU v rámci programu MPO-TRIO
podlimitní Zadávání VZ 16.01.2017 31.01.2017 09:00
Zajištění autobusové přepravy osob pro ZČU
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 04.01.2017 25.01.2017 09:00
Rentgenový kabinový systém pro nedestruktivní kontrolu materiálu pro FST-KMM
nadlimitní Zadávání VZ 16.12.2016 26.01.2017 12:30
Tvrdoměr
podlimitní Hodnocení 15.12.2016 12.01.2017 09:00
Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro ZČU (II.)
nadlimitní Zadávání VZ 15.12.2016 20.01.2017 10:00
Zámek Nečtiny – rekonstrukce objektu – projektová dokumentace vč. inženýrské činnosti – úprava PD parkoviště, vč. IČ
podlimitní Zadávání VZ 12.12.2016 06.01.2017 09:30
Kombinovaná korozní komora
podlimitní Vyhodnoceno 07.12.2016 03.01.2017 09:00
Projektová dokumentace na zateplení objektu Univerzitní 22
podlimitní Vyhodnoceno 15.11.2016 07.12.2016 09:00
Svoz a likvidace nebezpečného a ostatního odpadu pro ZČU
nadlimitní Hodnocení 14.09.2016 08.11.2016 10:00
Projektová dokumentace na realizaci stavebních úprav pro zřízení mateřské školky v objektu Baarova 36, Plzeň
podlimitní Zadávání VZ 16.08.2016 13.09.2016 10:00
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na ČMKBK (2016)
nadlimitní Zadávání VZ 26.07.2016
Projektová dokumentace na revitalizaci objektu Máchova 20, Plzeň
podlimitní Zadávání VZ 13.07.2016 09.08.2016 10:00
Dodávky tepla pro ZČU pro objekt Borská 53a, Plzeň
nadlimitní Zadávání VZ 30.06.2016
Servisní smlouva: Ekonomický informační systém MAGION (II)
nadlimitní Zadávání VZ 03.02.2016
Popisovací zařízení
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24.10.2015 24.11.2015 10:00
všechny zakázky