Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Externí finanční audit projektů ZČU v rámci programu MPO-TRIO 2. VS
podlimitní Hodnocení 19.12.2017 15.01.2018 09:00
Fotoelektronový emisní spektrometr se spinovým a úhlovým rozlišením (SARPES)
nadlimitní Vyhodnoceno 11.10.2017 08.11.2017 14:00
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na ČMKBK (2016)
nadlimitní Zadávání VZ 26.07.2016
Dodávky čisticích prostředků a hygienických potřeb
nadlimitní Zadávání VZ 15.01.2014 05.03.2014 09:30
všechny zakázky