Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sběr dat pro kvantitativní sociologický výzkum
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 21.08.2019 04.09.2019 12:00
Zařízení pro aditivní výrobu kovů
nadlimitní Příjem nabídek 16.08.2019 16.09.2019 10:00
Technické zhodnocení spektrometru FTIR Nicolet 6700
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 01.08.2019 22.08.2019 10:00
3D tiskárna pro tisk kompozitních materiálů
nadlimitní Hodnocení 18.07.2019 19.08.2019 10:00
SESTAVA PRO MĚŘENÍ PROSTOROVÉHO NÁBOJE V PLOCHÝCH VZORCÍCH
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.07.2019 09.08.2019 10:00
Rekonstrukce kolektoru - přeložka horkovodu a vodovodu
podlimitní Hodnocení 15.07.2019 22.08.2019 10:00
3D optické měřící systémy
nadlimitní Hodnocení 12.07.2019 08.08.2019 10:00
Zajištění ostrahy objektů ZČU v Plzni (2020-2022)
nadlimitní Hodnocení 28.06.2019 30.07.2019 10:00
Deformační a kalící dilatometr
podlimitní Hodnocení 26.06.2019 08.08.2019 10:00
Využití plochy Borská – I. Etapa
podlimitní Vyhodnoceno 10.06.2019 12.07.2019 10:00
Elektroerozivní drátová řezačka
podlimitní Vyhodnoceno 29.05.2019 28.06.2019 10:00
všechny zakázky