Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Telekomunikační služby pro ZČU (2020)
nadlimitní Příjem nabídek 17.01.2020 18.02.2020 10:00
Testovací motor
podlimitní Příjem nabídek 14.01.2020 31.01.2020 10:00
Autobusová přeprava osob pro ZČU (2020)
VZ malého rozsahu Zadávání 06.12.2019 10.01.2020 10:00
Vakuový exsikátor pro dlouhodobé uchování vzorků ve vakuu nebo v atmosféře inertního plynu včetně dodávky vakuové pumpy (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadávání 28.11.2019 12.12.2019 10:00
Řídicí systémy s FPGA moduly
VZ malého rozsahu Zadávání 08.11.2019 29.11.2019 10:00
Prodloužení licence Mathematica
mimo režim ZZVZ Zadávání 31.10.2019 19.11.2019 08:00
Klimatizace rektorátu ZČU
nadlimitní Vyhodnoceno 03.10.2019 14.11.2019 10:00
UHV kufr pro transport vzorků s vertikálním použitím (v ultravysokém vakuum 2x10-10 mbar)
VZ malého rozsahu Zadávání 01.10.2019 24.10.2019 10:00
ZU - rekonstrukce objektu Klatovská 51/Chodské náměstí 1 - projektová dokumentace
nadlimitní Hodnocení 04.09.2019 13.12.2019 12:00
všechny zakázky