Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Textilní výrobky
mimo režim ZZVZ Zadávání 08.09.2021 20.09.2021 10:00
Matrace
mimo režim ZZVZ Zadávání 08.09.2021 20.09.2021 10:00
ZČU – Univerzitní 20, Plzeň – venkovní žaluzie (2.vyhlášení)
podlimitní Hodnocení 31.08.2021 17.09.2021 10:00
Technické plyny pro ZČU (2022 – 2023)
podlimitní Vyhodnoceno 24.08.2021 15.09.2021 10:00
Mobilní učebna sanitního vozu s živým přenosem do učebny
podlimitní Hodnocení 19.08.2021 07.09.2021 10:00
Měřící moduly
podlimitní Vyhodnoceno 02.08.2021 09.09.2021 10:00
všechny zakázky