Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZU - Rekonstrukce otvorových výplní svislého vnějšího obvodového pláště objektu sady Pětatřicátníků 14 – dvorní část pláště
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.09.2019 30.09.2019 12:00
Komplexní pojištění ZČU v Plzni
nadlimitní Příjem nabídek 05.09.2019 01.10.2019 15:00
ZU - rekonstrukce objektu Klatovská 51/Chodské náměstí 1 - projektová dokumentace
nadlimitní Příjem nabídek 04.09.2019 21.10.2019 12:00
PRACOVIŠTĚ S MIKROSONDAMI PRO MĚŘENÍ NA ČIPOVÝCH SOUČÁSTKÁCH A PCB
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 03.09.2019 16.09.2019 10:00
Zařízení pro aditivní výrobu kovů
nadlimitní Vyhodnoceno 16.08.2019 16.09.2019 10:00
3D tiskárna pro tisk kompozitních materiálů
nadlimitní Hodnocení 18.07.2019 19.08.2019 10:00
SESTAVA PRO MĚŘENÍ PROSTOROVÉHO NÁBOJE V PLOCHÝCH VZORCÍCH
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.07.2019 09.08.2019 10:00
3D optické měřící systémy
nadlimitní Hodnocení 12.07.2019 08.08.2019 10:00
všechny zakázky