Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Laserový 3D skener
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.03.2023 31.03.2023 10:00
Zajištění pohotovosti pro budovy ZČU (2023-2025)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2023 28.03.2023 10:00
Organizační zajištění akce Den vědy a techniky Západočeské univerzity v Plzni 2023
mimo režim ZZVZ Zadávání 08.03.2023 24.03.2023 12:00
Rámcová dohoda na dodávku tyčí, trubek a přířezů z desek z materiálu hliníkový bronz (2023)
podlimitní Příjem nabídek 07.03.2023 27.03.2023 10:00
Podpora pro produkty Oracle pro ZČU (2023)
nadlimitní Příjem nabídek 23.02.2023 30.03.2023 10:00
Zařízení pro testování servopohonů
mimo režim ZZVZ Zadávání 08.09.2022 26.09.2022 10:00
všechny zakázky