Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace UL 5.N.P. pro FPE (2024)
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2024 14.05.2024 10:00
Revitalizace UX 2.N.P. pro FPE (2024)
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2024 14.05.2024 10:00
Sedláčkova 15 – stavební úpravy, část 1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2024 13.05.2024 10:00
Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň
podlimitní Příjem nabídek 19.04.2024 20.05.2024 10:00
Úklid pro ZČU v Plzni - Husova 11 (2024)
nadlimitní Příjem nabídek 19.04.2024 31.05.2024 10:00
Stavební úpravy objektu Veleslavínova 42, Plzeň – IV. etapa oprava fasády
podlimitní Příjem nabídek 18.04.2024 07.05.2024 10:00
Stěhování pro ZČU v Plzni - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2024 22.04.2024 10:00
PRODEJ OBJEKTU TYLOVA 59 V PLZNI (pouze přijímání nabídek, nejedná se o zakázku dle ZZVZ)
nadlimitní Příjem nabídek 04.04.2024 20.05.2024 10:00
Laboratorní oblouková tavící pec
podlimitní Hodnocení 03.04.2024 24.04.2024 10:00
PhD INFRA ZČU KA 05-5 Impulsní magnetizér (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2024 16.04.2024 10:00
PhD Infra ZČU KA 03 - 2 ‐ Osvětlení výstavních prostor FDULS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.03.2024 05.04.2024 10:00
Multifunkční rentgenový difraktometr s rotační anodou pro ZČU (2024)
nadlimitní Hodnocení 14.03.2024 03.04.2024 10:00
Mytí oken pro ZČU v Plzni (2024)
podlimitní Vyhodnoceno 12.03.2024 08.04.2024 10:00
Femtosekundový laser s opakováním pulzů v ultrarychlých dávkách v řádu GHz / Femtosecond laser with GHz burst
podlimitní Hodnocení 06.03.2024 09.04.2024 10:00
Nájem notebooků pro KMA a KGM Západočeské univerzity v Plzni (IV.)
podlimitní Hodnocení 04.03.2024 04.04.2024 10:00
všechny zakázky