Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň
Odesílatel Štěpán Mátl
Organizace odesílatele Západočeská univerzita v Plzni [IČO: 49777513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.08.2023 14:16:19
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace - č. 5

viz přílohy


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 5 - komplet odpovědi na dotaz č. 5,6,8,10,12,13,14(část).pdf (1.38 MB)
- Příloha č. 2 - závazný návrh SOD - Baarova 36 (AN) ve znění k 25.8.2023 (vysvětlení ZD č. 5) v revizích.docx (125.45 KB)
- Příloha č. 2 - závazný návrh SOD - Baarova 36 (AN) ve znění k 25.8.2023 (vysvětlení ZD č. 5).docx (124.50 KB)
- Příloha č. 3 -Soupis prací - Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (stav k 25.8.2023 - vysv. ZD č. 5) - vč. D1, D2.xlsx (906.93 KB)
- WiFi přístupový bod - specifikace.pdf (184.18 KB)