Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu studentských kolejí. Stavba bude i nadále sloužit jako ubytovací zařízení - studentské koleje. Bude provedena přístavba rampy pro bezbariérový přístup, rekonstrukce venkovních chodníků a upravení vstupního schodiště s podestou. Budou zrušeny balkony, římsy a lodžie a provedena rekonstrukce vnějšího obvodového pláště budovy se zateplením. Dále budou provedeny stavební úpravy za účelem změny vnitřních dispozic stávajících sociálních zařízení a ubytovacích buněk, dostavby sociálních zařízení do jednolůžkových pokojů. Budou provedeny nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, ÚT a elektroinstalace – silnoproudé i slaboproudé rozvody, počítačové sítě a systémy zabezpečení.
Místo plnění: Plzeň-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22.09.2023 23:00
Datum zahájení: 13.07.2023 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: