Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň
Odesílatel Štěpán Mátl
Organizace odesílatele Západočeská univerzita v Plzni [IČO: 49777513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.08.2023 14:42:45
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace - č. 2

viz přílohy - odpovědi na dotazy apod.
+
doplnění soupisu prací - dodatek č. 1
posun lhůty pro podání nabídek do 5.9.2023 10:00 hod.


Přílohy
- Revitalizace Baarova 36 - Vysvetleni zadavaci dokumentace - č. 2.pdf (436.42 KB)
- AG1 - Dodatek č.1 [zadání].xlsx (59.45 KB)
- Výpočet osvětlení.pdf (1.38 MB)
- fotopříloha.zip (46.96 MB)