Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň
Odesílatel Štěpán Mátl
Organizace odesílatele Západočeská univerzita v Plzni [IČO: 49777513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.08.2023 13:02:45
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace - avízo předběžné změna

Zadavatel obdržel dne 27.7.2023 a dne 31.7.2023 žádosti o vysvětlení resp. doplnění zadávací dokumentace. Zadavatel předpokládá, že na položené dotazy bude reagovat do 4.8.2023, součástí vysvětlení bude pravděpodobně i doplnění podkladů a zejm. bude uveřejněn nový (upravený) soupis prací. Zadavatel odpovídajícím způsobem prodlouží i lhůtu pro podání nabídky.