Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň
Odesílatel Štěpán Mátl
Organizace odesílatele Západočeská univerzita v Plzni [IČO: 49777513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.09.2023 14:40:50
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace - č. 10

nová verze SOD
nový soupis prací - dodatek č. 4
Vysvětlení dotazů č. 19-21
Statický výpočet
Výpis prvků STR. 5


Přílohy
- Baarova 36 - vysv. 10 - odpovědi na dotaz č. 19 až 21.pdf (825.54 KB)
- D.2 STATICKÝ VÝPOČET .pdf (127.37 KB)
- VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ-STR.5.pdf (29.25 KB)
- Příloha č. 2 - závazný návrh SOD - Baarova 36 (AN) ve znění k 14.9.2023 (vysvětlení ZD č. 10) bez revizí.docx (124.19 KB)
- Příloha č. 2 - závazný návrh SOD - Baarova 36 (AN) ve znění k 14.9.2023 (vysvětlení ZD č. 10) revize.docx (129.02 KB)
- Příloha č. 3 -Soupis prací - Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (stav k 14.9.2023 - vysv. ZD č. 10) - vč. D1, D2, D3, D4.xlsx (929.69 KB)