Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace a autorský dozor pro stavbu „ZČU - Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1 a Klatovská tř. 51 v Plzni“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5642
Systémové číslo: P22V00000581
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.11.2022
Nabídku podat do: 03.02.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace a autorský dozor pro stavbu „ZČU - Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1 a Klatovská tř. 51 v Plzni“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
a) zpracování projektové dokumentace pro budovu Chodské náměstí 1 v Plzni;
b) zpracování projektové dokumentace v dílčích etapách pro budovu Klatovská tř. 51 v Plzni;
c) poskytnutí inženýrské činnosti vedoucí k rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením;
d) výkon autorského dozoru při realizace stavby.
(dále vše jen jako „dílo“).
Provedené dílo bude podkladem k žádosti o přidělení dotace, žádosti o změnu stavby před dokončením a k záměru objednatele zadat veřejnou zakázku na stavební práce, jejichž předmětem bude rekonstrukce obou budov.

Provádění rekonstrukce obou budov je plánováno odděleně a samostatně, resp. v různém čase. Jako první by mělo být zahájeno provádění rekonstrukce budovy Chodské nám. 1 vč. souvisejících prostor a technologií v budově Klatovská tř. 51 a následně rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51, jejíž provedení se předpokládá v samostatných dílčích etapách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 250 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-město

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň
 • Název oddělení: OPR

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky