Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování projektové dokumentace a autorský dozor pro stavbu „ZČU - Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1 a Klatovská tř. 51 v Plzni“
Odesílatel Štěpán Mátl
Organizace odesílatele Západočeská univerzita v Plzni [IČO: 49777513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.12.2022 11:15:59
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení Změna zadávací dokumentace č. 2 - Příloha č. 3 (dílčí úprava)

V příloze č. 3 byla dodatečně po změně č. 1 provedena ještě dílčí úprava, tj. byl opraven návodný text v políčkách pro doplnění nabízení lhůty k dokončení plnění na "dodavatel uvede dobu plnění v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy, která nebude delší než 16 týdnů" a "dodavatel uvede dobu plnění v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy, která nebude delší než 32 týdnů".
Původně bylo v návodném textu uvedeno že lhůty počínají plynout od uzavření smlouvy, což neodpovídalo poznámce pod tabulkou.
Mátl