Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování projektové dokumentace a autorský dozor pro stavbu „ZČU - Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1 a Klatovská tř. 51 v Plzni“
Odesílatel Štěpán Mátl
Organizace odesílatele Západočeská univerzita v Plzni [IČO: 49777513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.12.2022 09:53:00
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Změna zadávací dokumentace č. 1

viz přílohy
Změna ZD a přílohy č. 3 ZD/Závazného návrhu smlouvy
- Změna hodnotících kritérií
- Změna lhůty pro podání nabídky - do 3.2.2023 10:00 hod


Přílohy
- PD Chodské Klatovská - vysvětlení_změna ZD č. 1.pdf (270.61 KB)
- ZD - PD Chodské_Klatovská ve znění změny č. 1 k 21.12.2022.pdf (359.79 KB)
- Příloha č. 3 - Ceny dílčích částí díla a termíny plnění - ve znění změny č. 1 k 21.12.2022.xlsx (11.15 KB)