Public contract: Zpracování projektové dokumentace a autorský dozor pro stavbu „ZČU - Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1 a Klatovská tř. 51 v Plzni“

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 5642
System number: P22V00000581
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 23.11.2022
Tender submit to: 03.02.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Zpracování projektové dokumentace a autorský dozor pro stavbu „ZČU - Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1 a Klatovská tř. 51 v Plzni“
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je:
a) zpracování projektové dokumentace pro budovu Chodské náměstí 1 v Plzni;
b) zpracování projektové dokumentace v dílčích etapách pro budovu Klatovská tř. 51 v Plzni;
c) poskytnutí inženýrské činnosti vedoucí k rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením;
d) výkon autorského dozoru při realizace stavby.
(dále vše jen jako „dílo“).
Provedené dílo bude podkladem k žádosti o přidělení dotace, žádosti o změnu stavby před dokončením a k záměru objednatele zadat veřejnou zakázku na stavební práce, jejichž předmětem bude rekonstrukce obou budov.

Provádění rekonstrukce obou budov je plánováno odděleně a samostatně, resp. v různém čase. Jako první by mělo být zahájeno provádění rekonstrukce budovy Chodské nám. 1 vč. souvisejících prostor a technologií v budově Klatovská tř. 51 a následně rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51, jejíž provedení se předpokládá v samostatných dílčích etapách.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 5 250 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Plzeň-město

Contracting authority

 • Official name: Západočeská univerzita v Plzni
 • CRN: 49777513
 • Postal address:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň
 • Name of the department: OPR

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance