Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování projektové dokumentace a autorský dozor pro stavbu „ZČU - Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1 a Klatovská tř. 51 v Plzni“
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je:
a) zpracování projektové dokumentace pro budovu Chodské náměstí 1 v Plzni;
b) zpracování projektové dokumentace v dílčích etapách pro budovu Klatovská tř. 51 v Plzni;
c) poskytnutí inženýrské činnosti vedoucí k rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením;
d) výkon autorského dozoru při realizace stavby.
(dále vše jen jako „dílo“).
Provedené dílo bude podkladem k žádosti o přidělení dotace, žádosti o změnu stavby před dokončením a k záměru objednatele zadat veřejnou zakázku na stavební práce, jejichž předmětem bude rekonstrukce obou budov.

Provádění rekonstrukce obou budov je plánováno odděleně a samostatně, resp. v různém čase. Jako první by mělo být zahájeno provádění rekonstrukce budovy Chodské nám. 1 vč. souvisejících prostor a technologií v budově Klatovská tř. 51 a následně rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51, jejíž provedení se předpokládá v samostatných dílčích etapách.
Místo plnění: Plzeň-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03.02.2023 10:00
Datum zahájení: 23.11.2022 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: