Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace: Informační systém Fakulty elektrotechnické ZČU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 6058
Systémové číslo: P23V00000268
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-024785
Datum zahájení: 09.06.2023
Nabídku podat do: 21.07.2023 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace: Informační systém Fakulty elektrotechnické ZČU
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE:

Účelem této PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, jejímž předmětem bude pořízení informačního systému Fakulty elektrotechnické ZČU dle potřeb Zadavatele a současně i získání všech informací potřebných pro efektivní, správné a objektivní nastavení zadávacích podmínek k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel chce tímto způsobem předcházet možným rizikům, která by se mohla při zadávání veřejné zakázky a případně i následně při jejím plnění vyskytnout. Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu.
Konzultace bude vedena v rozsahu, bližší specifikace a požadavků zadavatele, které jsou uvedeny v Pozvánce k účasti
v předběžné tržní konzultaci a v jejich přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň
 • Název oddělení: OPR

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
30100 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy