Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Předběžná tržní konzultace: Informační systém Fakulty elektrotechnické ZČU
Odesílatel Lenka Vaculíková
Organizace odesílatele Západočeská univerzita v Plzni [IČO: 49777513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.07.2023 15:04:13
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážená paní, vážený pane,

jako administrátor předběžné tržní konzultace s názvem „Informační systém Fakulty elektrotechnické ZČU“ Vám v zastoupení zadavatele v příloze zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 11. 07. 2023 k zadávacím podmínkám.


S pozdravem

Lenka Vaculíková
Odbor právní
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00


Přílohy
- Vysvětlení ZD - PTK.pdf (283.89 KB)