Public contract: Předběžná tržní konzultace: Informační systém Fakulty elektrotechnické ZČU

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 6058
System number: P23V00000268
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-024785
Date of commence: 09.06.2023
Tender submit to: 21.07.2023 12:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Předběžná tržní konzultace: Informační systém Fakulty elektrotechnické ZČU
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE:

Účelem této PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, jejímž předmětem bude pořízení informačního systému Fakulty elektrotechnické ZČU dle potřeb Zadavatele a současně i získání všech informací potřebných pro efektivní, správné a objektivní nastavení zadávacích podmínek k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel chce tímto způsobem předcházet možným rizikům, která by se mohla při zadávání veřejné zakázky a případně i následně při jejím plnění vyskytnout. Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu.
Konzultace bude vedena v rozsahu, bližší specifikace a požadavků zadavatele, které jsou uvedeny v Pozvánce k účasti
v předběžné tržní konzultaci a v jejich přílohách.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 1 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Západočeská univerzita v Plzni
 • CRN: 49777513
 • Postal address:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň
 • Name of the department: OPR

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Univerzitní 2732/8
30100 Plzeň

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses