Veřejná zakázka: Uzavření rámcové smlouvy na dodávku kancelářských potřeb

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000020
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1208
Systémové číslo: P16V00001227
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 225383
Datum zahájení: 21.08.2012
Nabídku podat do: 07.12.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Uzavření rámcové smlouvy na dodávku kancelářských potřeb
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Cílem veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na dodávku kancelářských potřeb, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem je dodávka kancelářských potřeb blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci. Na základě uzavřené rámcové smlouvy budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 89 odst. 6 písm. a) ZVZ postupem podle ust. § 92 odst. 1 písm. b) ZVZ, tj. po předchozí písemné výzvě k podání nabídky. Kancelářské potřeby budou dodavatelem dodávány na jednotlivá pracoviště ZČU určená zadavatelem, a to ve lhůtě do 24 hodin po uzavření prováděcí smlouvy. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.

Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 24.08.2012 odesláno k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky