Veřejná zakázka: Licence Microsoft Academic Select Plus pro ZČU (2023)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5528
Systémové číslo: P22V00000467
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.10.2022
Nabídku podat do: 25.11.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Licence Microsoft Academic Select Plus pro ZČU (2023)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění VZ jsou průběžné dodávky softwarových produktů (dále jen „SW“) vč. příslušných licencí licenčního programu Microsoft Select Plus pro vzdělávání (dále jen „Program Microsoft Select Plus ACAD“) včetně souvisejících služeb poskytovaných bezplatně, tj:
a) poskytování technické podpory telefonické a e-mailové v neomezeném rozsahu,
b) konzultace a poradenství k problematice licenční politiky,
c) distribuce a aktualizace instalačních médií v sídle objednatele,
d) administrace smlouvy, tj. vedení SW evidence, zajištění celních záležitostí, zpracování přehledu licencí,
e) zasílání aktuálního ceníku produktů Programu Microsoft Select Plus ACAD při každé jeho změně nejpozději do 14 dnů od takové změny e-mailem kontaktní osobě objednatele (ve formátu MS Excel nebo jiném odsouhlaseném objednatelem),
f) poskytování služby Help Desk (Hot Line) v rozsahu od 8:00 do 17:00 hodin v pracovních dnech.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 003 400 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-město

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň
 • Název oddělení: OPR

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky