Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Licence Microsoft Academic Select Plus pro ZČU (2023)
Odesílatel Štěpán Mátl
Organizace odesílatele Západočeská univerzita v Plzni [IČO: 49777513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.11.2022 14:51:22
Předmět Vysvětlení / Změna zadávací dokumentace č. 1

vysvětlení ZD/ změna ZD v návvaznosti na žádost o vysvětlení č. 1
nově znnění smlouvy
prodloužení lhůty pro podání nabídky
viz přílohy


Přílohy
- Microsoft Select plus - vysvětlení_změna ZD č. 1.pdf (245.72 KB)
- Příloha č. 2 - Závazný návrh smlouvy - MS Select Plus pro ZČU (2023) ver k 14.11. po změně ZD č. 1.docx (92.22 KB)