Public contract: Licence Microsoft Academic Select Plus pro ZČU (2023)

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 5528
System number: P22V00000467
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 21.10.2022
Tender submit to: 25.11.2022 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Licence Microsoft Academic Select Plus pro ZČU (2023)
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění VZ jsou průběžné dodávky softwarových produktů (dále jen „SW“) vč. příslušných licencí licenčního programu Microsoft Select Plus pro vzdělávání (dále jen „Program Microsoft Select Plus ACAD“) včetně souvisejících služeb poskytovaných bezplatně, tj:
a) poskytování technické podpory telefonické a e-mailové v neomezeném rozsahu,
b) konzultace a poradenství k problematice licenční politiky,
c) distribuce a aktualizace instalačních médií v sídle objednatele,
d) administrace smlouvy, tj. vedení SW evidence, zajištění celních záležitostí, zpracování přehledu licencí,
e) zasílání aktuálního ceníku produktů Programu Microsoft Select Plus ACAD při každé jeho změně nejpozději do 14 dnů od takové změny e-mailem kontaktní osobě objednatele (ve formátu MS Excel nebo jiném odsouhlaseném objednatelem),
f) poskytování služby Help Desk (Hot Line) v rozsahu od 8:00 do 17:00 hodin v pracovních dnech.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 2 003 400 Kč without VAT

Place of performance

 • Plzeň-město

Contracting authority

 • Official name: Západočeská univerzita v Plzni
 • CRN: 49777513
 • Postal address:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň
 • Name of the department: OPR

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance