Veřejná zakázka: Rekonstrukce objektu Tylova 59 pro projekt „ZU - STRADI - Strategická dislokace ZČU- FZS“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 2788
Systémové číslo VZ: P18V00000349
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-019557
Datum zahájení: 13.06.2018
Nabídku podat do: 06.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce objektu Tylova 59 pro projekt „ZU - STRADI - Strategická dislokace ZČU- FZS“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce části objektu Tylova 59, Plzeň pro potřeby Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Jedná se o vnitřní úpravy místností v souvislosti s jejich modernizací a vybavením. V rámci předmětné rekonstrukce objektu budou vybudovány zejména seminářové učebny včetně odborných laboratoří, kancelářské prostory, prostory děkanátu FZS, knihovna fakulty, bufet a ostatní prostory zázemí objektu.

Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Zadavatel stanovuje hodnotu maximální a nepřekročitelnou ve výši 293.570.000,- Kč bez DPH.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 256 947 128 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  306 14 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků