Veřejná zakázka: Zajištění pracovnělékařské služby

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000003
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1074
Systémové číslo: P16V00001094
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.01.2013
Nabídku podat do: 13.02.2013 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění pracovnělékařské služby
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pracovnělékařské služby, zaměřené zejména na prevenci, odborně poradenskou činnost pro zadavatele a jeho zaměstnance a zástupce zaměstnancům, dohled nad pracovními podmínkami na pracovištích zadavatele a dohled nad zdravím zaměstnancům zadavatele, a to ve formě a za podmínek stanovených ve výzvě k podání nabídky. Smlouva o zajištění pracovnělékařské služby bude s vybraným uchazečem uzavřena na dobu 3 let ode dne uzavření této smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky