Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Posuvné regály
above-the-threshold Awarded 17.07.2013 24.10.2013 10:00
Softwarová licence na provoz jednotného vyhledávacího rozhraní
above-the-threshold Awarded 15.07.2013 04.10.2013 10:00
Dodávka nanoindentační laboratoře TI 950 TriboIndenter® pro projekt NTIS
above-the-threshold Awarded 08.07.2013 06.09.2013 10:00
Laserový mikroobráběcí systém pro fotovoltaické aplikace
above-the-threshold Awarded 04.07.2013 27.08.2013 10:00
Přístroj pro měření elektrické vodivosti vrstev čtyřbodovou metodou (do 550 °C)
above-the-threshold Awarded 04.07.2013 29.08.2013 10:00
Dodávka pulzních zdrojů pro magnetronovou depozici projektu NTIS: Dodávka pulzního unipolárního elektrického zdroje Cyprium pro vysokovýkonné pulzní magnetronové rozprašování jednoho terče
small-scale public contract Awarded 01.07.2013 29.10.2013 11:00
Dodávka IP telefonů a převodníků pro ZČU
small-scale public contract Awarded 28.06.2013 17.07.2013 09:00
Vývojové prostředí pro vývoj prototypů a simulaci pro projekt NTIS
small-scale public contract Awarded 07.06.2013 15.07.2013 10:00
Komplex přístrojů pro měření provozního zatěžování a odezev
above-the-threshold Awarded 29.05.2013 25.07.2013 10:00
Optické měřicí zařízení
above-the-threshold Awarded 23.05.2013 05.08.2013 10:00
Vybavení interiéru knihovny a archivu
above-the-threshold Awarded 22.05.2013 22.07.2013 10:00
Dodávka přístrojů a sestav pro laboratorní výuku fyziky
above-the-threshold Awarded 21.05.2013 15.07.2013 10:00
Linka pro chemicko-tepelné zpracování
below-the-threshold Awarded 15.05.2013 24.05.2013 12:00
Uzavření rámcové smlouvy na dodávku sedacího nábytku
above-the-threshold Awarded 14.05.2013 08.07.2013 10:00
Dodávka přístroje pro Ramanovu spektroskopii (systém UV - IR) pro projekt NTIS
above-the-threshold Awarded 06.05.2013 01.10.2013 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016