Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Kapilární elektroforéza s UV detekcí
above-the-threshold Awarded 30.03.2012 18.07.2012 10:00
Relační databázová služba pro projekt RIPO
above-the-threshold Awarded 30.03.2012 04.06.2012 10:00
Uzavření rámcové smlouvy na dodávku datových projektorů a interaktivních tabulí
above-the-threshold Awarded 30.03.2012 08.06.2012 10:00
Uzavření rámcové smlouvy na dodávku výpočetní techniky
above-the-threshold Awarded 30.03.2012 16.07.2012 10:00
Dodávka přístroje pro měření kvantové účinnosti absorpce světla v polovodičových materiálech pro projekt CENTEM 5
above-the-threshold Awarded 29.03.2012 12.10.2012 10:00
Širokopásmový dielektrický analyzátor pro RICE
below-the-threshold Awarded 29.03.2012 01.06.2012 10:00
Uzavření rámcové smlouvy na dodávku nábytku
below-the-threshold Awarded 29.03.2012 30.04.2012 10:00
Výměna oken v r. 2012
below-the-threshold Awarded 29.03.2012 11.05.2012 10:00
Výměna střešní krytiny objektu Kollárova 19
below-the-threshold Awarded 29.03.2012 27.04.2012 10:00
Dodávka licencí aplikačního SW pro CFD pro potřeby projektu CENTEM
above-the-threshold Awarded 22.03.2012 25.05.2012 10:00
Fluorescenční mikroskop
above-the-threshold Awarded 22.03.2012 26.06.2012 10:00
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování malířských služeb
above-the-threshold Awarded 22.03.2012 23.05.2012 10:00
Nákup pracovních stanic pro tvorbu výukových podkladů - ukázkových projektů z praxe
above-the-threshold Awarded 19.03.2012 30.05.2012 10:00
Dodávka serveru pro ZČU
above-the-threshold Awarded 14.03.2012 18.05.2012 10:00
Výkonové inteligentní napájecí zdroje - RICE
above-the-threshold Awarded 14.03.2012 29.06.2012 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016