Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Nábytek
above-the-threshold Awarded 05.08.2013 27.09.2013 10:00
Vybavení mechanické dílny
above-the-threshold Awarded 05.08.2013 27.09.2013 10:00
Dodávka systému pro aktivní monitorování stavu kompozitových konstrukcí v reálném čase pro projekt NTIS
small-scale public contract Awarded 29.07.2013 29.08.2013 15:00
Pevnolátkový pulsní Nd: YAG laser pro projekt CENTEM
above-the-threshold Awarded 29.07.2013 20.09.2013 10:00
Zařízení pro samoobslužné vracení, zabezpečovací branky, de/aktivátor, bibliobox
above-the-threshold Awarded 29.07.2013 20.09.2013 10:00
Dodávka vakuové komory s příslušenstvím
above-the-threshold Awarded 22.07.2013 30.09.2013 10:00
Dodávka výkonných pracovních stanic pro výzkumné účely projektu NTIS
above-the-threshold Awarded 19.07.2013 02.12.2013 14:00
Dodávka zobrazovacího spektrografu a ICCD detektoru včetně příslušenství
above-the-threshold Awarded 18.07.2013 10.09.2013 10:00
Instrumentovaný tvrdoměr pro projekt CENTEM
above-the-threshold Awarded 18.07.2013 17.09.2013 10:00
RIPO II - Záložní zdroj chladu
small-scale public contract Awarded 18.07.2013 16.08.2013 12:00
Posuvné regály
above-the-threshold Awarded 17.07.2013 24.10.2013 10:00
Softwarová licence na provoz jednotného vyhledávacího rozhraní
above-the-threshold Awarded 15.07.2013 04.10.2013 10:00
Dodávka nanoindentační laboratoře TI 950 TriboIndenter® pro projekt NTIS
above-the-threshold Awarded 08.07.2013 06.09.2013 10:00
Laserový mikroobráběcí systém pro fotovoltaické aplikace
above-the-threshold Awarded 04.07.2013 27.08.2013 10:00
Přístroj pro měření elektrické vodivosti vrstev čtyřbodovou metodou (do 550 °C)
above-the-threshold Awarded 04.07.2013 29.08.2013 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016