Public contract: Stavební úpravy objektu Veleslavínova 42, Plzeň – IV. etapa oprava fasády

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 6727
System number: P24V00000220
File number: SZ ZCU 009042/2024
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 18.04.2024
Tender submit to: 07.05.2024 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Stavební úpravy objektu Veleslavínova 42, Plzeň – IV. etapa oprava fasády
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy „Stavební úpravy objektu Veleslavínova 42, Plzeň – IV. etapa oprava fasády“. Jedná se o opravu fasády nový nátěr, repase vchodových dveří, nové klempířské a zámečnické prvky, očištění kamenného soklu. Stavební práce budou realizovány v rozsahu, bližší specifikace a požadavků zadavatele, které jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, tj. v Zadávací dokumentaci a v jejich přílohách.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 17 000 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Západočeská univerzita v Plzni
 • CRN: 49777513
 • Postal address:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň
 • Name of the department: OPR

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance