Veřejná zakázka: Servis modulů MidPoint pro ZČU (2024)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6606
Systémové číslo: P24V00000099
Spisová značka: SZ ZCU 002939/2024
Datum zahájení: 23.02.2024
Nabídku podat do: 08.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Servis modulů MidPoint pro ZČU (2024)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisu objednatelem provozovaných existujících modulů MidPoint, tj. provedení objednatelem požadovaných úprav modulů, resp. jejich rozvoj.
Cílem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem, na základě níž bude zadavatel realizovat dílčí objednávky předmětu plnění.
Součástí rámcové smlouvy je však i konkrétní plnění („Dílčí dílo NPO“ blíže viz Závazný návrh smlouvy, zejm. příloha č. 3), které je spolufinancováno z výše projektu NPO_ZČU_MSMT-16584/2022

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-město

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň
 • Název oddělení: OPR

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky