Veřejná zakázka: Svoz a likvidace nebezpečného a ostatního odpadu pro ZČU (2023 – 2025)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5929
Systémové číslo: P23V00000139
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.04.2023
Nabídku podat do: 17.05.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Svoz a likvidace nebezpečného a ostatního odpadu pro ZČU (2023 – 2025)
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace nebezpečného odpadu a ostatního odpadu pro Západočeskou univerzitu v Plzni dle Přílohy č. 1 návrhu rámcové dohody a dalšího odpadu vyhrazeného v souladu s ust. § 100 ZZVZ pro Západočeskou univerzitu v Plzni, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a dalšími obecně závaznými právními předpisy, které souvisejí s problematikou odpadového hospodářství. Ostatním odpadem se pro účely VZ rozumí: objemný odpad, bioodpad, stavební suť a skartace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 257 225 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň
 • Název oddělení: OPR

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky