Veřejná zakázka: Gastro zařízení, rozšíření výdejních míst menzy, Univerzitní 12 (II)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2680
Systémové číslo VZ: P18V00000241
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.05.2018
Nabídku podat do: 29.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Gastro zařízení, rozšíření výdejních míst menzy, Univerzitní 12 (II)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nového gastro technologického vybavení a zařízení do prostor menzy Univerzitní 12, u položky č. 53 do prostor Kollárova 18, Plzeň včetně napojení na instalační rozvody a uvedení technologie do provozu včetně kalibrace a zaškolení obsluhy oprávněnou osobou.
Přesný výčet Zařízení s minimálně požadovanými technickými specifikacemi je uveden v Příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy.
Nedílnou součástí předmětu plnění je: doprava Zařízení vč. veškerého montážního materiálu do místa plnění vč. jeho vykládky, manipulace a ustavení na místě určeném Zadavatelem; uvedení Zařízení do provozu; prověření bezchybné funkčnosti Zařízení; dodávka technické dokumentace v českém jazyce v tištěné nebo elektronické podobě; dodávka uživatelské příručky v českém jazyce v tištěné nebo elektronické podobě; zaškolení obsluhy na dodaném Zařízení; úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži v souladu s ustanoveními Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, z místa plnění a dále je součástí díla zaměření místa plnění; záruka na Zařízení v délce 24 měsíců.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 070 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  306 14 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky