Veřejná zakázka: Fotoelektronový emisní spektrometr se spinovým a úhlovým rozlišením (SARPES)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2301
Systémové číslo VZ: P17V00000389
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-016557
Datum zahájení: 11.10.2017
Nabídku podat do: 08.11.2017 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Fotoelektronový emisní spektrometr se spinovým a úhlovým rozlišením (SARPES)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zakoupení moderního fotoelektronového emisního spektrometru se spinovým a úhlovým rozlišením s vysokým rozlišením energie (SARPES), vlnového vektoru a s analýzou spinu. Zakoupené zařízení musí být složeno pomocí modulárního systému umožňujícího snadnou a spolehlivou instalaci. Zakoupený systém musí být schopen pracovat s laboratorním zdrojem fotonů a bude umožňovat budoucí rozšíření o laserový zdroj. Musí být vybaven komorou pro měření SARPES, přípravnou komorou pro tenké vrstvy se standardními nástroji pro povrchovou analýzu, menší přípravnou komorou pro vzorky obsahující organické molekuly a materiály s nízkou tenzí par a s modulem umožňujícím rychlé vložení vzorku do ultravakua ("load lock chambers“). Součástí zařízení musí být mechanismus pro přenos vzorku a manipulaci s ním mezi přípravnými komorami a analyzační komorou v součinnosti s modulem umožňujícím rychlé vložení vzorku ("load lock chambers").

Název projektu: Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami (VEDPMNF)

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000358

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 36 442 169 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  306 14 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky