Veřejná zakázka: Nájem notebooků pro KMA a KGM Západočeské univerzity v Plzni

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 2229
Systémové číslo VZ: P17V00000317
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.10.2017
Nabídku podat do: 02.11.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nájem notebooků pro KMA a KGM Západočeské univerzity v Plzni
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je nájem 79 ks notebooků včetně příslušenství, tj. včetně dokovacích stanic, monitorů, myší a klávesnic, dále je nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky dodávka do místa plnění a jejich servis a opravy, a to po celou dobu nájemního vztahu, tj. 36 měsíců.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 970 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  306 14 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Místem pro přijímání nabídek v listinné podobě je sídlo Zadavatele, a to podatelna rektorátu Západočeské univerzity v Plzni. Místem pro přijímání elektronických nabídek je elektronický nástroj E-ZAK – el. adresa: https://zakazky.zcu.cz/contract_edit_2229.html.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků