Veřejná zakázka: Zámek Nečtiny – rekonstrukce objektu – 1. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 2157
Systémové číslo VZ: P17V00000245
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.07.2017
Nabídku podat do: 07.08.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zámek Nečtiny – rekonstrukce objektu – 1. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy 1. etapy uvnitř stávajícího objektu zámku Nečtiny (změna stavby). Objekt zámku Nečtiny je nemovitá kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 35001/4 -1453. Celý areál má čp. 1 a čp. 37 a je umístěn na pozemku p.č. 37 a st. p.č. 22, 10, 64 v obci Nečtiny, k.ú. Hrad Nečtiny.
Součástí předmětu plnění nebude provedení střechy a fasády části objektu (v plánované 1. etapě) – toto je zohledněno ve výkazu výměr.
Dále viz. Zadávací dokumentace

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 48 477 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  306 14 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků