Veřejná zakázka: Rámcová smlouva - inovace počítačové sítě ZČU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000029
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1340
Systémové číslo: P16V00001359
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 226841
Datum zahájení: 11.09.2012
Nabídku podat do: 07.11.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová smlouva - inovace počítačové sítě ZČU
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Cílem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávku aktivních síťových prvků na dobu 1 roku od její platnosti a účinnosti, která upraví rámcové podmínky zadávaní jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka aktivních síťových prvků blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci. Na základě uzavřené rámcové smlouvy budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 89 odst. 6 písm. a) ZVZ postupem podle ust. 92 odst. 1 písm. b) ZVZ, tj. po předchozí písemné výzvě k podání nabídky.
Dodavatel je povinen v rámci dodávky zajistit minimálně tříletou (3) záruční lhůtu a podporu všech dodaných produktů, a to za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Součástí dodávky Zařízení je i operační software.
Předmětem dodávky jsou následující aktivní síťové prvky (dále též „Zařízení“):
- Modulární páteřní směrovač/přepínač
- Modulární přístupový/agregační přepínač
- Nemodulární přístupový přepínač s možností napájení po Ethernetu
- Nemodulární přístupový stohovatelný gigabitový přepínač
- Nemodulární přístupový stohovatelný gigabitový přepínač s možností napájení po Ethernetu A
- Nemodulární přístupový stohovatelný gigabitový přepínač s možností napájení po Ethernetu B

Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 14.09.2012 odesláno k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 125 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky