Veřejná zakázka: Příslušenství k FT-IR spektrometru

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000019
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1290
Systémové číslo: P16V00001309
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 377502
Datum zahájení: 11.02.2014
Nabídku podat do: 04.04.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Příslušenství k FT-IR spektrometru
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových, plně funkčních a kompletních zařízení včetně softwaru umožňujícího plné využití zařízení pro laboratoře projektu CENTEM 3 (dále též „Zařízení“).
Veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách rozdělena na části takto:
část 1 veřejné zakázky – Referenční zdroj záření – vysokoteplotní černé těleso – s kalibrací;
část 2 veřejné zakázky – Laser pro ohřev vzorků s příslušenstvím;
část 3 veřejné zakázky – Přesná metalografická rozbrušovací pila s příslušenstvím;
část 4 veřejné zakázky – Termovizní kamerový systém pro stacionární aplikace.
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo jen na některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Dodavatel podává samostatnou nabídku v samostatné obálce do každé části veřejné zakázky!
Technické podmínky Zařízení uvedené v zadávací dokumentaci, jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí Zařízení splňovat.
Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 13. 02. 2014 odesláno do Úředního věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 010 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy