Veřejná zakázka: Nábytek

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000054
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1165
Systémové číslo: P16V00001185
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 359596
Datum zahájení: 05.08.2013
Nabídku podat do: 27.09.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nábytek
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je pořízení, dodávka, doprava, montáž, rozmístění a případná instalace kancelářského nábytku pro vybrané prostory Regionálního technologického institutu na Fakultě strojní (FST) ZČU v Plzni. Dodaný předmět veřejné zakázky musí být nový, plně funkční, kompletní a musí splňovat požadované technické podmínky/parametry, aby bylo umožněno jeho plné využití. Nedílnou součástí plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a montáž jednotlivých komponent dle pokynů Zadavatele. (dále též „Nábytek“). Technické podmínky Nábytku uvedené v zadávací dokumentaci, jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí Nábytek splňovat.
Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 08. 08. 2013 k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 315 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky