Veřejná zakázka: Dodávka zobrazovacího spektrografu a ICCD detektoru včetně příslušenství

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000048
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1156
Systémové číslo: P16V00001176
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 355648
Datum zahájení: 18.07.2013
Nabídku podat do: 10.09.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka zobrazovacího spektrografu a ICCD detektoru včetně příslušenství
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka měřicího systému sestávajícího z jednoho (1) kusu zobrazovacího spektrografu, jednoho (1) kusu ICCD detektoru kompatibilního se spektrografem, jednoho (1) kusu radiometricky kalibrovaného zdroje světla, jednoho (1) kusu vícekanálového optického vlákna a příslušného softwaru pro řízení měřicího systému. Všechny dodané součásti měřicího systému musejí být nové a plně funkční (dále též „Zařízení“).
Technické podmínky Zařízení uvedené v zadávací dokumentaci, jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí Zařízení splňovat. Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 23. 07. 2013 odesláno k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 445 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky