Veřejná zakázka: Dodávka nanoindentační laboratoře TI 950 TriboIndenter® pro projekt NTIS

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000041
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1147
Systémové číslo: P16V00001167
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 356421
Datum zahájení: 08.07.2013
Nabídku podat do: 06.09.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka nanoindentační laboratoře TI 950 TriboIndenter® pro projekt NTIS
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nanoindentační laboratoře TI 950 TriboIndenter®
Požadovaný systém/přístroj musí obsahovat:
1) Měřicí hlavu pro nanoindentaci a nano scratch-test
2) Měřicí hlavu pro mikroindentaci a mikro scratch-test
3) Diamantové měřicí hroty níže uvedených typů (po 1 kusu):
a) Berkovich (3 boká pyramida s vrcholovám úhlem 142,3°) pro nanoindentaci
b) Cube Corner (3 boká pyramida s vrcholovým úhlem 90°) pro nanoindentaci
c) Conical (jehlan s vrcholovým úhlem 90° a poloměrem hrotu 0,5-1,5 mikro metru) pro nano scratch-test
d) Berkovich (3 boká pyramida s vrcholovým úhlem 142,3°) pro mikroindentaci
e) Conical (jehlan s vrcholovým úhlem 60° a poloměrem hrotu 5 um) pro mikro scratch-test
4) Piezoelektrický X-Y-Z skener pro In-situ SPM zobrazení
5) Optický mikroskop s vysokým rozlišením a barevnou CCD kamerou
6) Řídicí elektroniku s rychlou zpětnou vazbou (min. 78 kHz) a uživatelem definovanou rychlostí načítání dat
7) 10'' programovatelný X-Y stolek s rozsahem posunů 250 mm x 150 mm a s přesností polohování min. 0,1 mikro metru
8) Víceúčelový vakuový upínací držák vzorků s vývěvou a propojovacími vakuovými trubicemi
9) Aktivní elektronický izolační stolek proti přenosu vibrací z okolí
10) Software pro nastavení systému, řízení měření, sběr, zpracování a vizualizaci naměřených dat včetně příslušné licence (1 licence); software pro analýzu, zpracování a vizualizaci dat v offline režimu (1 licence)
11) Zakrytování přístroje zajišťující akustickou a teplotní izolaci od okolí včetně izolace proti proudícímu vzduchu v laboratoři
12) Pracovní stanici s LCD monitorem, grafickou kartou, síťovou kartou a operačním systémem kompatibilním s dodávaným zařízením a umožňujícím jeho plné využití
13) Potřebné manuály v anglickém jazyce v elektronické formě, propojovací kabely a pomůcky pro seřízení a kalibraci systému
Zařízení musí být nové, plně funkční a kompletní.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 459 562 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky