Veřejná zakázka: Vybavení interiéru knihovny a archivu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000035
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1132
Systémové číslo: P16V00001152
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 348836
Datum zahájení: 22.05.2013
Nabídku podat do: 22.07.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybavení interiéru knihovny a archivu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení interiéru knihovny a archivu. Konkrétní interiérové vybavení je blíže specifikováno v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je ve smyslu ustanovení § 98 rozdělena ZVZ na dvě (2) části takto:
1. část veřejné zakázky: sedací nábytek
2. část veřejné zakázky: ostatní nábytek
Technické podmínky dodávky jsou stanoveny jako minimální požadavky, které musí dodávka splňovat. Uchazeč může podat nabídku do kterékoliv části veřejné zakázky. Uchazeč není povinen podat nabídky do obou částí veřejné zakázky. Bez ohledu na to, zda uchazeč podává nabídku do jedné nebo do obou částí, podává vždy každou nabídku pro každou část veřejné zakázky samostatně.
Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 27. 5. 2013 odesláno k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 779 394 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy