Veřejná zakázka: Příslušenství k laseru pro povlakování

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000011
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1092
Systémové číslo: P16V00001112
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 343245
Datum zahájení: 28.02.2013
Nabídku podat do: 10.06.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Příslušenství k laseru pro povlakování
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka příslušenství k laseru, umožňující laserové navařování materiálů. Příslušenství se skládá z jednoho (1) kusu povlakovací hlavy s vícecestnou tryskou, jednoho (1) kusu podavače prášku, jednoho (1) kusu odsávací jednotky a mechanismu pro uchycení hlavy k robotu (dále jen „Zařízení“), vše podle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci (společně dále též jen jako „Zařízení“). Uvedené technické podmínky Zařízení jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí Zařízení splňovat.
Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 05.03.2013 odesláno k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 170 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky