Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace prostor UV, výměna osvětlení, Univerzitní 22, Plzeň pro ZČU - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2024 02.07.2024 10:00
Nákup gastro zařízení
podlimitní Příjem nabídek 12.06.2024 02.07.2024 10:00
Fotoemisní systém pro studium povrchové elektronové struktury kvantových materiálů na atomové úrovni/ Photoemission System for Investigation the Surface Electronic Structure of Quantum Materials at the Atomic Level
nadlimitní Příjem nabídek 06.06.2024 09.07.2024 10:00
Úprava sociálního zázemí pro TP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2024 24.06.2024 10:00
ZČU v Plzni – „Rekonstrukce posluchárny UP 101“, Univerzitní 22, Plzeň
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2024 15.07.2024 10:00
PhD Infra ZČU KA 02‐2 - Humanoid Robot for UWB (2024)
nadlimitní Příjem nabídek 28.05.2024 04.07.2024 10:00
ZČU v Plzni, Univerzitní 22 „Revitalizace výukových prostor pro katedru KKS, Univerzitní 22“ a „Stavební úpravy místností UK 122 a UK 124“
nadlimitní Příjem nabídek 27.05.2024 04.07.2024 10:00
PhD Infra KA 06 - 11 Ruční mobilní skener pro vnitřní prostory
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2024 31.05.2024 10:00
Vysokoteplotní rotační držák substrátů pro depozici vrstev pro ZČU (PhD_Infra_ZCU_KA_02-06)
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2024 31.05.2024 10:00
Analytický skenovací elektronový mikroskop s fokusovaným iontovým svazkem
nadlimitní Vyhodnoceno 30.04.2024 10.06.2024 10:00
Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň
podlimitní Vyhodnoceno 19.04.2024 21.05.2024 10:00
Úklid pro ZČU v Plzni - Husova 11 (2024)
nadlimitní Vyhodnoceno 19.04.2024 31.05.2024 10:00
PRODEJ OBJEKTU TYLOVA 59 V PLZNI (pouze přijímání nabídek, nejedná se o zakázku dle ZZVZ)
nadlimitní Hodnocení 04.04.2024 20.05.2024 10:00
ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň
nadlimitní Příjem nabídek 19.02.2024 24.06.2024 10:00
Dodávky dílů a setů kompatibilních s komponenty stavebnice Fischertechnik pro ZČU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.07.2023 21.07.2023 10:00
všechny zakázky