Veřejná zakázka: ZČU v Plzni – „Rekonstrukce posluchárny UP 101“, Univerzitní 22, Plzeň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 6815
Systémové číslo: P24V00000308
Spisová značka: SZ ZCU 012831/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-024743
Datum zahájení: 30.05.2024
Nabídku podat do: 15.07.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZČU v Plzni – „Rekonstrukce posluchárny UP 101“, Univerzitní 22, Plzeň
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající posluchárny UP 101 vč. realizace 0. etapy v technickém podlaží. Jedná se hlavně o stavební úpravy spojené s větším komfortem sezení studentů, novou koncepci větrání a chlazení. Budou provedeny úpravy vytápění a připojení VZT ohřevů. S tím souvisí úprava stávajícího systému MaR (TRONIC) s napojením na centrální dispečink. Dále budou upraveny rozvody elektro (silnoproud, slaboproud).
Součástí předmětu plnění je i vybavení interiéru, úpravy stěn a povrchů, vč. přípravy pro montáž koncových prvků AV techniky.
Dále bude součástí předmětu plnění i provedení „0.etapy“, tj. provedení především elektrorozvodů (silnoproud, EPS, EZS, CCTV, JIS, datové rozvody) v suterénu objektu tak, aby byly tyto nové rozvody připravené výhledově pro rekonstrukce i dalších poslucháren v dalších etapách. Součástí předmětu plnění je i příprava části rozvodu VZT pro další etapy. Jedná se o potrubní rozvody pro posluchárnu UP 104 vedené v 1.PP - zařízení 2 (potrubí, vč. požárních klapek, tlumičů hluku, tepelné a požární izolace). Potrubí bude provedeno mezi obvodovou stěnou objektu a technickou místností UP 001.
Součástí zadávací dokumentace je projektová dokumentace jako celek pro všechny etapy (rekonstrukce všech 5 poslucháren), předmětem plnění této akce je pouze „posluchárna UP101“ vč. interiéru a provedení „0. etapy“ – viz soupis prací s výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 968 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň
 • Název oddělení: OPR

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy