Veřejné zakázky Západočeské univerzity v Plzni

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Praní prádla pro provozy ZČU v Plzni pro rok 2022 a 2023
podlimitní Příjem nabídek 03.12.2021 21.12.2021 10:00
Pronájem multifunkčních tiskových zařízení pro ZČU (2021)
VZ malého rozsahu Zadávání 02.12.2021 22.12.2021 10:00
Autobusová přeprava osob pro ZČU (2022)
mimo režim ZZVZ Zadávání 02.12.2021 10.01.2022 10:00
Měřící stolice pro vysokofrekvenční analýzy (2. vyhlášení)
mimo režim ZZVZ Zadávání 15.11.2021 30.11.2021 10:00
Výměna oken – Zámek Nečtiny 1. etapa
podlimitní Hodnocení 08.11.2021 30.11.2021 10:00
Matrace pro ZČU (2021)
mimo režim ZZVZ Zadávání 14.10.2021 04.11.2021 10:00
Mobilní učebna sanitního vozu s živým přenosem do učebny
podlimitní Vyhodnoceno 19.08.2021 07.09.2021 10:00
všechny zakázky