Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknownZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Licence Microsoft Academic Select Plus pro ZČU (2023)
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění VZ jsou průběžné dodávky softwarových produktů (dále jen „SW“) vč. příslušných licencí licenčního programu Microsoft Select Plus pro vzdělávání (dále jen „Program Microsoft Select Plus ACAD“) včetně souvisejících služeb poskytovaných bezplatně, tj:
a) poskytování technické podpory telefonické a e-mailové v neomezeném rozsahu,
b) konzultace a poradenství k problematice licenční politiky,
c) distribuce a aktualizace instalačních médií v sídle objednatele,
d) administrace smlouvy, tj. vedení SW evidence, zajištění celních záležitostí, zpracování přehledu licencí,
e) zasílání aktuálního ceníku produktů Programu Microsoft Select Plus ACAD při každé jeho změně nejpozději do 14 dnů od takové změny e-mailem kontaktní osobě objednatele (ve formátu MS Excel nebo jiném odsouhlaseném objednatelem),
f) poskytování služby Help Desk (Hot Line) v rozsahu od 8:00 do 17:00 hodin v pracovních dnech.
Místo plnění: Plzeň-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 25.11.2022 10:00
Datum zahájení: 21.10.2022 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: