Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Zpracování projektové dokumentace a autorský dozor pro stavbu „ZČU - Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1 a Klatovská tř. 51 v Plzni“

Document information

Title: odkaz na smlouvu - registr smluv
Description: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23678525
Document published on Profile: 08.03.2023 10:26:22

Actual file version

File name: Dokument PDF odpoved_zverejneni-4.pdf
Size: 60.97 KB
Actual file version: 08.03.2023 10:26:22
MD5 hash: 7e8d7aa6edf025cddc0dbe99b38a0354
SHA256 hash: 81262c7f939b7e3a4c8dce9bbc1717823294241df9b0a7078604b642e1fd5ac5

File history

Date Title> Description Document type File name Size
V 08.03.2023 10:26:22 odkaz na smlouvu - registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23678525 other documents - public - odpoved_zverejneni-4 .pdf 60.97 KB