Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Organizační zajištění akce Den vědy a techniky Západočeské univerzity v Plzni 2023

Document information

Title: Příloha č. 3 výzvy - tabulka
Description: Stanovení nabídkové ceny
Document published on Profile: 08.03.2023 06:20:18

Actual file version

File name: Dokument MS Excel priloha_c_3_tabulka_pro_stanov eni_nabidkove_ceny .xlsx
Size: 13.42 KB
Actual file version: 07.03.2023 06:31:37
MD5 hash: 1f7928f4534d75bd8082a3f647fe83a1
SHA256 hash: 53a74cca2d3602bca2e939363359cb2b0d967db2e757ad2f64aa18f54e0e57c0

File history

Date Title> Description Document type File name Size
V 07.03.2023 06:31:37 Příloha č. 3 výzvy - tabulka Stanovení nabídkové ceny other documents - public - priloha_c_3_tabulka_ pro_stanoveni_nabidk ove_ceny .xlsx 13.42 KB