Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: AV technika (II.) 039-2017

Document information

Title: sdělení o zrušení VZ
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: sdělení o zrušení VZ
Document published on Profile: 29.11.2017 12:50:14

Actual file version

File name: Dokument MS Word Sdeleni_o_zruseni_verejne_zaka zky.docx
Size: 38.91 KB
Actual file version: 29.11.2017 12:50:14
MD5 hash: 045027698fde27cfc44373d8e80022e8
SHA256 hash: d66d99371d6e94f0f0ba3c8ab6c28cdeff95b2fa16eb09dddf1d7ca6f852d41a

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 29.11.2017 12:50:14 sdělení o zrušení VZ sdělení o zrušení VZ other documents - public - Sdeleni_o_zruseni_ve rejne_zakazky.docx 38.91 KB