Procurement documents

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na audiovizuální techniku (II.)

Document information

Title: zadávací dokumentace_přílohy- čestná prohlášení
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: dle zákona č. 134/2016 Sb. - neplatné
Document published on Profile: 13.10.2016 18:05:20

Actual file version

File name: Dokument MS Word ZD_DNS_AV_(II.)_prilohy_editov atelne.docx
Size: 53.57 KB
Actual file version: 13.10.2016 18:05:20
MD5 hash: d28d61b082bda7ade4c0c6e15ad17a32
SHA256 hash: 02e9da08939bc08dd8e7e38bb0efd226b9de8765d824e149d0d43c5b1a622397

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 13.10.2016 18:05:20 zadávací dokumentace_přílohy dle zákona č. 134/2016 Sb. procurement documents - ZD_DNS_AV_(II.)_pril ohy_editovatelne.doc x 53.57 KB