Veřejné zakázky na dodávky

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna osvětlení_halové laboratoře RTI_Univerzitní 22, Plzeň Hodnocení 09.05.2023 26.05.2023 10:00
Gastrozařízení pro menzu 4 a kavárnu UK Hodnocení 04.05.2023 24.05.2023 10:00
Výměna svítidel UI, Univerzitní 20 Vyhodnoceno 26.04.2023 17.05.2023 10:00
Zařízení pro testování servopohonů Zadávání 08.09.2022 26.09.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016