Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup velkoplošného plotru se skenerem
nadlimitní Zadáno 08.02.2013 12.04.2013 10:00
Výběrové řízení na překlad technického textu
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2013 15.02.2013 14:00
Dodávka zařízení pro určování prostorové polohy na zemském povrchu
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2013 29.01.2013 09:00
Přístrojové vybavení pro detekci povrchových a podpovrchových vad
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2013 17.01.2013 14:00
Zajištění pracovnělékařské služby
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2013 13.02.2013 12:00
Multilicence k databázi vědeckých publikací Ebsco - Academic Search Complete
nadlimitní Zadáno 27.12.2012 07.01.2013 13:00
Dodávka řídícího software pro měření a ovládání přístroje Keithley 2636A
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2012 19.12.2012 12:00
Roční prodloužení Mathematica Premier Service pro síťovou licenci SW Mathematica s licenčním číslem L4783-4797
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2012 29.10.2012 09:00
Přesný výkonový analyzátor - RICE
podlimitní Zadáno 16.10.2012 11.04.2013 10:00
Licence na pořízení vědeckých elektronických knih Ebsco eBooks
nadlimitní Zadáno 27.09.2012 07.01.2013 13:00
Dodávka vysokozátěžového tribometru pro laboratoř vysokovýkonných laserů projektu CENTEM
nadlimitní Zadáno 24.09.2012 19.11.2012 10:00
Nákup pracovních stanic včetně operačního systému a velkoplošné tiskárny
podlimitní Zadáno 13.09.2012 31.10.2012 10:00
Dodávka výpočetního software pro podporu výuky v předmětech kvantitativních metod v ekonomii
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2012 13.09.2012 09:00
Příslušenství k FTIR spektrometru
nadlimitní Zadáno 11.09.2012 09.11.2012 10:00
Rámcová smlouva - inovace počítačové sítě ZČU
nadlimitní Zadáno 11.09.2012 07.11.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016